Yaşlılık (Geriatri) Rehabilitasyonu

Yaşlılık rehabilitasyonu hastamız ile fonksiyonel tedavi prensipleri ışığında fizik tedavi çalışmalarımız.